Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace
Class
Teacher
Classroom
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Juřenčáková Michaela
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:30 - 14:00
8
14:00 - 14:45
Mon
9.B Aj93
učCj
Aj
6.B Aj62
učCj
Aj
8.C celá
6.C
Čj
8.C 8BC3
učCj
Aj
7.C celá
učCj
Aj
8.C celá
Čj-D
Čj
Tue
5.B celá
5. B
Aj
2.B celá
2. B
Aj
8.C celá
7. B
Čj
dozp
dozp
dozp
Wed
8.C 8BC3
učCj
Aj
7.C celá
7. A
Aj
5.B celá
5. B
Aj
9.B Aj93
9. B
Aj
6.B Aj62
6. B
Aj

13:30 - 14:00
doz
Thu
8.C 8C2
8. A
Čj
5.B celá
učCj
Aj
7.C celá
7. B
Aj
8.C 8C1
7. A
Čj
Fri
6.B Aj62
6. B
Aj
8.C celá
Čj-D
Čj
8.C 8BC3
7. A
Aj
9.B Aj93
9. B
Aj

12:45 - 13:30
doz
Powered by