Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace
Class
Teacher
Classroom
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Havlíčková Simona
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:30 - 14:00
8
14:00 - 14:45
Mon
9.A Aj91
9.B Aj91
9. B
Aj
6.A Aj61
6. A
Aj
6.A celá
Čj-D
Čj
8.B 8BC1
9. B
Aj
7.B celá
7. B
Aj

13:30 - 14:00
doz
Tue
8.A Nj82
8.C Nj82
učCj
Nj
9.A Nj9v
9.B Nj9v
učCj
Nj
6.A celá
6. A
Čj
dozp
dozp
dozp
Wed
8.B 8BC1
CjPC
Aj
6.A celá
6. A
Čj
7.B celá
7. B
Aj
9.A Aj91
9.B Aj91
9. A
Aj
6.A Aj61
6. A
Aj
Thu
7.B celá
7. B
Aj
1.A celá
1. A
Aj
6.A celá
6. A
Čj
8.A Nj82
8.C Nj82
učCj
Nj
9.A Nj9v
9.B Nj9v
7. B
Nj
Fri
6.A Aj61
učCj
Aj
6.A celá
6. A
Čj
8.B 8BC1
učCj
Aj
9.A Aj91
9.B Aj91
učCj
Aj

12:45 - 13:30
doz
Powered by